Часопис економічних реформ

ЧАСОПИС економічних реформ

науково-виробничий журнал

 

Відповідно до Наказу мОН України від 16.05.2016 р. № 515 науково-виробничий журнал пройшов переєстрацію і внесений до Переліку наукових фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з                                                          економічних наук.

 

АЕА Класифікатор:  Journal of Economic Literature (JEL) Classification System

Архивы во всей стране и в журналах доступны для всех.

ім. В. І. Вернадський. 

  наукова періодика

 

ISSN 2221-8440 (print)

ISSN 2663-2896 (online)

Журнал 3 марта 2011 года зарезервирован в Міжнародном центреі періодичних видань

(Международный центр ISSN, м. Париж).

 

Щорічный по результатам за оцінювання той ранжуванню наукових журналов  каталог  Центральної та Східної Європите  тот  наукометричним індексатор Index Copernicus  журнала з листопада 2012 р. включено  до этой даты!

   

 

Часописи економічних реформ у Индекса Коперника 

 

 

Журнал в  CrossRef

 

Журнал в WorldCat

  

 

Інформаційна довідка

Мова видання журналу : змішаними мовами - українською, російською та англійською. 
Всі матеріали, що надходять для публікації в журналі, мають зовнішнє рецензування, крім того проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля до друку.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. 
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 


Рік заснування: 2010
Проблематика: висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки; досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва; досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності

ISSN:

eISSN:

2221-8440

2663-2896

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 23547-13387 ПР від 31.08.2018 р.
Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.
Галузь науки:

05 "Соціальні та поведінкові науки";

07 "Управління та адміністрування"

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Головний редактор: Калінеску Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор
Відповідальний редактор: Ліхоносова Ганна Сергіївна, доктор економічних наук, доцент