Порядок розгляду статей


1. Представляючи статтю для публікації, автор тим самим погоджується на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) і науково-виробничого журналу "Часопис економічних реформ" (www.chasopys.jimdo.com).

 

2. Статті приймаються до 30 числа поточного кварталу.

 

3. Статті рецензуються членами редакційної колегії журналу.

 

4. Статті включаються до журналу за рішенням редакційної колегії. До тексту статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

 

5. Авторові надається коректура статті. Ніякі зміни верстки, за винятком виправлення граматичних помилок, не допускаються. Коректура статті має бути повернена протягом двох днів після отримання.

 

6. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає авторові мотивовану відповідь.

 

7. Відтиски статей, дискети авторам, як правило, не повертаються.

 

8. Зміст кожного чергового номера затверджується редакційною колегією журналу.