РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ
«ЧАСОПИС економічних реформ»

Журнал є міжнародним науково-виробничим виданням, що висвітлює тенденції економічного реформування світу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.

 

Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їхнього вільного поширення.

 

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

 

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є:

 

– висвітлення проблем, що пов’язані з регулюванням економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях, прогнозуванням соціально-економічних процесів у суспільстві;
– сприяння розвитку наук економічного напрямку;
– підтримка молодих науковців.

 

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– обов'язкове зовнішне рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– суворе дотримання графіку виходу журналу.

 

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

 

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

 

Редакційна колегія журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

Угода про передачу авторських прав
Угода про передачу авторських прав.pdf
Adobe Acrobat Document 169.6 KB