Рецензування та порядок проходження статей у журналі 

 

  Ціль рецензування статей – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, через оцінювання матеріалів висококваліфікованими експертами.

 

Процедура рецензування є анонімною для редакції, рецензент має бути зовнішнім стосовно автора статті, тобто не бути працівником тієї ж організації/установи, що й автор статті. 

 

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

 

У рецензії висвітлюються такі питання:

• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

• чи має зміст статті певну новизну;

• чи відповідає стаття науковому рівню журналу; 

• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів; 

• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

 

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно «Умов публікації та вимог до оформлення статей».

 

У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю редакційної колегії, стаття може бути повернута авторові.

 

 

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. 

 

 

Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою редакторові.

 

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор (заступник головного редактора), голова редакційної колегії, відповідальний редактор, члени редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

 

Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

 

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

 

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

 

Comments: 0